BİZE SORUN
  • info@cayirovaosgb.com
  • 262 743 7 888

Mevzuat

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini y

Detaylı Bilgi

Hak ve Yükümlülükler

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirle

Detaylı Bilgi

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi MADDE 8 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer s

Detaylı Bilgi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 12 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerle

Detaylı Bilgi

Çeşitli ve Son Hükümler

İSGB ve OSGB’lere ilişkin çeşitli hükümler MADDE 17 – (1) Yetki alan OSGB’ler,

Detaylı Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağl

Detaylı Bilgi
Yukarı Çık