BİZE SORUN
  • info@cayirovaosgb.com
  • 262 743 7 888
İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca İşyerlerinde İşyeri Hekimi görevlendirmesi zorunludur. İşyeri hekimi, işyerinde çalışanların çalışma koşullarını ve çalışanların sağlık gözetimlerini yapmak ve sağlık eğitimlerini vermekle yükümlü profesyonel kişidir.

Görevleri;

  1. İşyeri hekimi, çalışanların işe giriş/periyodik muayene formlarını (EK-2) düzenlemekle sorumludur. 
  2. Çalışma ortamının sağlıklı olup olmadığını gözetir.
  3. Kanunun gereği olan eğitimleri vermekle sorumludur.
  4. İşyerinde çalışanların sağlık muayenelerini yaparak reçete yazabilir.

Tehlike sınıflarına göre;

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 5 dakika,
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika,
  • Çok tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 15 dakika

Süre ile İşyeri Hekimliği hizmeti alınması gerekmektedir.

Yukarı Çık