BİZE SORUN
 • info@cayirovaosgb.com
 • 262 743 7 888

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunludur. İş güvenliği uzmanı işveren ve çalışanın maddi manevi çıkarlarını gözetme ve korumada danışmanlık veren profesyonel kişidir.

İş güvenliği uzmanının işletmeniz tehlike sınıfına göre görevlendirilmesi gereken süreler aşağıda verilmiştir.

Tehlike sınıflarına göre;

 • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika,
 • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 20 dakika,
 • Çok tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 40 dakika

Süre ile İş Güvenliği hizmeti alınması gerekmektedir.

İşyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı işverene karşı sorumlu iken aşağıda belirtilen hizmetleri sunar ve danışmanlığını yapar;

 1. Ortam gözetimi gerçekleştirilerek tehlikeli durumları tespitini yapmak
 2. Risk değerlendirme ekibini kurarak risk değerlendirmesini yapmak
 3. Tespit edilen risklerin elemine edilmesi için çalışan, teknik personel ve yöneticilerle eylem planı oluşturmak.
 4. İşverene bu konuların aktarılmasını sağlamak ve çözüm eylem planı oluşturmak
 5. Çalışanların mevzuat kapsamında zorunluluğu getirilen konular hakkında çalışanları eğitmek. 
 6. Eğitim planlarını oluşturmak plan çerçevesinde tehlike sınıfına göre periyodik eğitimleri vermek
 7. İşyeri için yıllık çalışma planı hazırlayarak eğitim dışı diğer faaliyetleri organize etmek
 8. Çalışma planı çerçevesinde yıllık periyodik muayenelerin (Yük kaldırma gereçleri, basınçlı kaplar, elektrik topraklama sistemleri, paratoner topraklama, elektrik iç tesisat muayene, makineleri bakım ve muayeneleri) yapılmasını sağlamak
 9. İşyeri içerisinde beklenmedik bir durum yaşanması halinde acil durum ekibi oluşumunda işverene danışmanlık yapmak
 10. Acil durum ekiplerinin eğitiminin gerçekleşmesini sağlamak
 11. Ekiplerin doğru şekilde koordine olması için danışmanlık yapmak
Yukarı Çık